Supervision

1.png
 
 

Dansk Idrætspsykologisk Forum tilbyder supervision

Synes du, at sportspsykologi er super spændende? Går du med tanker om, at starte individuelle forløb op, eller arbejde med mentaliteten på det lokale håndboldhold, men har ikke taget springet endnu? Har du måske allerede fået dine første erfaringer med individuelle samtaler og er nysgerrig på mere? Hvis du kan svare ja til nogle af disse spørgsmål kan det være at DIFOs tilbud om supervision er noget for dig. 

 

Supervision er faglig sparring, støtte og refleksion som faciliteres af én fra DIFOs bestyrelse, med henblik på at udvikle din praksis og filosofi som sportspsykologisk konsulent. Supervisionen er for dig, der har erfaringer med sportspsykologi i praksis eller er nysgerrig på at få det. I denne sammenhæng er sportspsykologi betragtet i bred forstand og kan både omhandle arbejdet med en træner, et hold eller en individuel atlet samt foregå på eller uden for banen. Til supervisionen vil vi diskutere og analysere cases fra din og gruppens praksis, og vidensdele ift. hvordan konkrete udfordringer kan gribes an. Vi vil drøfte og gennemgå temaer som etik, aldersrelaterede sportspsykologi, grænser for vores arbejde (hvornår vi henviser videre og til hvem), og håndtering af persondata. Vi vil skabe et trygt og fortroligt forum, hvor alle kan dele teoretiske og praktiske erfaringer i forbindelse med at praktisere sportspsykologi. Det er vores ambition at alle involverede går fra supervisionen med inspiration til deres dagligdag samt konkrete cases.

 

Detaljer om DIFOs supervisions tilbud: 

  • Supervisionen foregår online via Skype.

  • En supervisionsgruppe består af 4 personer og 1 facilitator (fra DIFO). Facilitatoren er en del af enten Team Danmarks udviklingsnetværk eller eksterne netværk af sportspsykologiske konsulenter.

  • Du binder dig til at være en del af supervisionsgruppen fire gange i alt, som vil forløbe over et år. Dermed foregår supervision én gang i kvartalet. Næste supervision bliver aftalt ved afslutning af hver supervision på et tidspunkt, der passer alle i gruppen.

  • Til hver supervision gennemgår vi et tema hvor du medbringer en case, som du står overfor som sportspsykologisk konsulent.

  • Vi arbejder ud fra Team Danmarks sportspsykologiske filosofi. Læs mere herom:https://teamdanmark.dk/traen-som-en-atlet/sportspsykologi/sportspsykologisk-model

  • Tilbuddet om supervision koster 400 kr. hvis du er DIFO-medlem. Er du ikke DIFO-medlem, så koster forløbet 1000 kr. Pengene går til at optimere DIFOs arrangementer.

 

For at komme i betragtning til tilbuddet om supervision, skal du skrive en kort motiveret ansøgning (maksimalt 200 ord). Du skal skrive lidt om:

Hvorfor du gerne vil være en del af en supervisionsgruppe?

Hvad der specielt interesserer dig indenfor sportspsykologi?

Hvad dine forudsætninger for at være med er, ift uddannelse og eventuel erfaring?

Hvad håber du på at kunne få ud af at være med i supervisionsgruppen?

Dine kontaktoplysninger, herunder din bopæl (måske nogle grupper kan samles i de størrer byer og mødes fysisk i stedet for skype).

 

Ansøgningen skal sendes til adamblicher@gmail.com. Deadline er d. 01.08.2019. Første supervisionsmøde afvikles i september 2019. 

Vi håber I har lyst til at være med. Dette er et nyt initiativ i DIFO-regi og afhængig af hvordan det bliver modtaget vil vi tilpasse formen. Har du nogle spørgsmål, så er du velkommen til at skrive en mail til Adam på overstående e-mail. 

  

Med venlig hilsen

DIFO

Dansk Idrætspsykologisk Forum