Back to All Events

Den involverede sportspsykolog - sprog og tilstedeværelse som fundament

  • Aalborg Universitet, Lokale A314 12 Strandvejen Aalborg, 9000 Denmark (map)

DIFO afvikler nu endnu et arrangement, denne gang om betydningen af tilstedeværelse og brugen af sportsspecifikt sprog som sportspsykologisk konsulent. Hvor der vil være oplæg af Knud Ryom, PhD og sportspsykologisk konsulent Thomas Danielsen.

Forskning peger på at det at kunne sætte sig ind i og tale med om udøvernes oplevelser og sportsspecifikke udfordringer, vurderes som enormt vigtigt for udøverens oplevelse af et godt forløb. Vi ønsker at dykke mere ned i betydningen i at kunne tale med om sporten og være tilstede i sporten, sammen med udøveren, samtidig med at man holder fokus på sit sportpsykologiske virke. Best practices vil blive diskuteret.

På mødet vil vi først præsenterer teoretiske overvejelser, hvorefter erfaringer fra konsultationer vil blive præsenteret og diskuteret med udgangspunkt i cases. Vi vil slutte af med at fælles spørgsmål og diskussion.

Vel mødt.

Tilmelding: knudryom@gmail.com