Hvad er idrætspsykologi

Idrætspsykologi er det videnskabelige studium af tanker, følelser og adfærd i forhold til enten sport eller motion. Idrætspsykologi bliver ofte brugt synonymt med sportspsykologi, motionspsykologi og sundhedspsykologi. Disse begreber refererer dog ikke helt til det samme. Selvom begreberne sport, idræt og motion også tit bliver brugt som synonymer, så refererer de hele ikke helt til det samme.

Idrætspsykologi refererer ofte til undersøgelsen af og arbejdet med psykologi indenfor fysisk aktivitet og sundhed. Målet er her at hjælpe folk til at føre fysisk og mentalt sunde leve, og øget deltagelse i og glæde ved fysisk aktivitet (Biddle & Mutrie, 2015).  

Sundhedspsykologi er lidt i overensstemmelse med dette, da den referer til en psykologisk disciplin, der beskæftiger sig med fremme og bevarelse af fysisk og psykisk sundhed. Ifølge Gyldendals ordbog anvender sundhedspsykologi viden og metoder fra klinisk psykologi, pædagogisk psykologi og socialpsykologi og praktiseres både i forhold til den enkelte klient/patient og på organisationsniveau. Også oplysningskampagner til fremme af befolkningens sundhed er genstand for sundhedspsykologien.

Sport derimod er karakteriseret af aktiviteter, der involverer fysiske kompetencer og er ofte af konkurrencepræget natur. Derudover opfattes sport som spil eller konkurrence, der styres af regler, og som involverer kropslige bevægelser, karakteriseret af fysisk strategi, fysiske kompetencer og held (Biddle & Mutrie, 2015). Ifølge Gyldendals ordborg udøves sport af toptrænede, ofte professionelle folk (Den Store Danske, 2012).

Når man snakker om sportspsykologi, refereres der således ofte til udvikling og bedre præstationer for talenter og eliteudøvere. Med sportspsykologi tænker man både på at få det optimale ud af den daglige træning, at kunne levere en toppræstation i konkurrencer, samt at kunne håndtere livet ved siden af sport, herunder venner, familien og skolen. Målet er at hjælpe udøvere til at forbedre deres præstationer (Tenenbaum & Eklund, 2007).

 

Kjøller, Mette, Juel, Knud og Kamper-Jørgensen, Finn (red.) (2007): Folkesundhedsrapporten Danmark 2007

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykodynamik,_terapiformer_og_begreber/sundhedspsykologi

http://denstoredanske.dk/Symbolleksikon/Sport_og_spil/sport

Tenenbaum, G., og Eklund, R. C. (2007). Handbook of Sport Psychology. 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc.

Biddle, S. og Mutrie, N. (2015). Psychology of Physical Activity: Determinants, Well-Being and Interventions.