Om DIFO

Dansk Idrætspsykologisk Forum (DIFO) er en forening, som er åben for alle med interesse i idrætspsykologi. Der er ingen adgangsbegrænsninger med hensyn til uddannelse eller arbejdsplads. Foreningen har til formål at samle udveksle erfaringer mellem idrætsudøvere, trænere, ledere og faggrupper for at fremme og udvikle idrætspsykologisk forskning, udviklingsarbejde, undervisning og praksis

DIFOs historie

Dansk Idrætspsykologisk Forum (DIFO) blev stiftet ved et møde den 21.3.1992 i Idrættens Hus i Brøndby. Som foreningens første formand valgtes Jørn Richter, ansat som psykolog og højskolelærer på Den Jyske Idrætsskole, Vejle og samtidig praktiserende idrætspsykolog for Dansk (nu: Danmarks) Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark. Den idrætspsykologiske verdenskongres i 1985 i København var en vigtig begivenhed til stimulering af idrætspsykologien i Danmark. Samtidig med verdenskongressen holdt Dansk Idræts-Forbund et flere dages langt seminar, hvor mange af verdens fremtrædende idrætspsykologer præsenterede deres arbejde og forskning. Efterfølgende nedsatte DIF en Studiekreds for Idrætspsykologi som blev initiativtager til stiftelse af Dansk Idrætspsykologisk Forum.


DIFO VIsion

DIFO ønsker at fastholde og udbygge en position inden for Dansk Idrætspsykologi, som repræsentant for sikker viden og god formidling af forskning og praksis indenfor feltet. DIFOs rolle skal endvidere være en samlende karakter for hastigt voksende felt og vores medlemmer skal opleve inspiration, støtte og sparring som kernen i DIFOs arbejde.

Strategisk er det DIFOs ambition at arbejde på 3 områder:

  • Inspirerende arrangementer, nyheder, nyhedsbreve samt publikationer som drivkraft for inspiration for vores medlemmer. Vi ønsker så vidt muligt at kunne samle ny viden, arrangementer etc., til inspiration for vores medlemmer

  • Støtte til nystartede eller etablerede praktikere og studerende, som ønsker en karriere indenfor feltet. Tiltag til dette kunne være supervisionsgruppe, udviklingsforløb mm.

  • Sparring og debat for vores medlemmer og potentielle medlemmer, gennem levende formidling og kommunikation igennem Facebook og andre platforme

Med andre ord skal DIFO være den samlende faktor indenfor idrætspsykologien i Danmark, hvor medlemmer uanset baggrund opnår inspiration, støtte og sparring igennem sikker viden.